Generelle betingelser


-a. FIREDISKO har uden yderligere begrundelse og uden erstatningspligt, ret til indtil 3 uger før den aftalte optræden, at aflyse. Herefter kan kontrakten alene annulleres på baggrund af en af de følgende punkter
-b. Sygdom dokumenteret ved lægeattest. -c. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud.
-c. Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/offentligt forbud mod afholdelse af arrangementet, eller ved så alvorlige trafik standsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for FIREDISKO at nå frem

Vilkår ved booking af FIREDISKO

Generelt

 1. 1.1 - Det er arrangørens ansvar at sørge for ro og orden. Hvis vores personale bliver overfaldet, modtager trusler, eller af anden årsag ikke føler sig trygge til arrangementet, så kan FIREDISKO afslutte bookingen øjeblikkeligt, uden erstatningspligt.
 2. 1.2 - Hvis en gæst ødelægger noget af FIREDISKOs udstyr, så er gæsten erstatningspligtig. Hvis gæsten ikke kan identificeres, så er arrangøren erstatningspligtig. Booking m. bar
 3. 2.1 - Ved booking af pakke 3 el. 4, må der IKKE medbringes drikkevarer af andre end FIREDISKO til arrangementet. Dette omfatter både gæster og arrangør.
 4. 2.2 - Ved booking af pakke 3 el. 4, så skal arrangøren sikre at de inviterede gæster ikke medbringer egne drikkevarer.
 5. 2.3 - Hvis der til arrangementet, gentagende gange (3 eller flere) bliver konstateret at der er medbragt eget alkohol, vil arrangøren skulle vælge en af følgende valgmuligheder:

  - Arrangøren bliver pålagt at betale yderlige 1500,- på faktura for arrangementet.

  - Arrangøren vælger at stoppe arrangementet øjeblikkeligt og derved slippe for ekstra betaling.

  - Honorar


  Forfalder til betaling før arrangementet pr. bankoverførsel via. oplysninger på fakturering, el. kontant før arrangements starttidspunkt.

  Honorar forfalder til fuld betaling, uanset om arrangementet afsluttes tidligere end det aftalte tidspunkt.

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog FIREDISKO at træffe foranstaltninger, der så vidt muligt kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

Arrangøren afholder alle udgifter til strøm, vand og varme.

Eventuelle offentlige afgifter, herunder KODA og GRAMEX betales af arrangøren og er FIREDISKO uvedkommende.



I tilfælde af afbestilling senere end 4 uger før afholdelse af arrangementet, debiteres 40% af slutprisen. Ved afbestilling senere end 14 dage før debiteres det fulde beløb.

Afbestilling skal meddeles skriftligt til mail@firedisko.dk

Arrangøren stiller minimum et styk parkeringsplads til rådighed for FIREDISKO i gåafstand fra feststedet.

Kontakt os

Firedisko

Norgesvej 3a, 8450 Hammel

CVR nr. 43666827

+45 41 77 44 00info@firedisko.dk
Få et tilbud idag?

Kontakt os og se hvad det ville koste at afvikle din fest

Få tilbud